muhemmet_alpkentHitabet ve Liderlik danışmanı Muhammed ALPKENT, Kastamonu’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamlamış; lisans öğrenimi için Endüstri Mühendisliği’ni, yüksek lisans öğrenimi için de İsletme ana bilim dalının Yönetim ve Organizasyon bilim dalını seçmiştir. Mesleğiyle ilgili “liderlik”, “toplam kalite”, “hizmet sistemlerinin kalitesi”, “yönetim iletişimi”, “verimlilik”, “kişilik tipolojileri” ve “insan kaynakları” üzerine çalışma ve araştırmalarda bulunmuştur. Çeşitli uluslararası sempozyumlarda “liderlik ve iletişim” konulu bildiriler sunmuştur.

1993 yılından itibaren içerisine girdiği televizyon ve radyo yayıncılığı dünyasında TRT, Dünya Radyo, Dost FM ve Moral FM’de program yapımcılığı ve sunuculuğu görevlerinde bulunmuştur. Seslendirme çalışmaları çerçevesinde de, profesyonel eserler üretmiştir.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları çatısı altında yönetici ve üye olarak görev almıştır. İlgilendiği alanlardaki önemli eğitimcilerden dersler alarak; toplum önünde etkili konuşma (hitabet), iletişim, ikna stratejileri, kişisel imaj, beden dili ve sözsüz iletişim, liderlik, söz sanatı, beyin dil programlaması (NLP) gibi konularda, düzenli olarak bir çok kuruluş ve şehirde eğitim, seminer ve konferanslar verdi; pek çok işadamı, bürokrat ve eğitimciye de bireysel danışmanlık yapmıştır. (Örnekler: Sağlık Bakanlığı bünyesindeki tüm hastanelerin başhekimleri, Bilkent ve Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, Bilkent Atatürk Hastanesi yönetici ve çalışanları, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi yönetici ve çalışanları ve yeteneklerini daha iyi kullanmak isteyen pek çok insan.)

Muhammed ALPKENT, hâlen özel bir yayın kurumunda “Program Yapımcısı” olarak görev yapmaktadır. Öğren,Yaşa,Anlat ve Davranış Mühendisliği isimli iki kitabı vardır. Hitabet, Sosyal Cesaret ve Liderlik üzerine de yayımlanmamış üç eseri ve farklı konularda pek çok makalesi bulunan ALPKENT hitabet, ruhsal zekâ, stratejik iletişim, ikna, kişisel imaj, beden dili, liderlik, yönetim, hizmet kalitesi, çok boyutlu zekâ geliştirme, kişilik tipleri ve karakter tahlilleri konularında araştırmalarına devam etmektedir.

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan INLPTA adına, Debra Wylde tarafından NLP Practitioner (NLP Uygulamacısı) Robert Smith tarafından NLP Master Practitioner (NLP Uzman Uygulamacısı) Dharma Gaynes ve Dr. Wyatt Woodsmall tarafından da NLP Trainer olarak yetkilendirilmiştir.