Amaç:

Kurumların başarıyı yakalaması ve hızla artan rekabet ortamında hedeflerine ulaşması amacıyla güçlü bir takım çalışmasını gerçekleştirmektir.

İçerik:

– Kurum kültürü ve takım ruhu uyumu,

– Yeni bir yol haritası çizmek,

– Türk Kültüründe ekip çalışması,

– Neden takım çalışması?

– Sinerji yaratmak,

– Takım kurma ve yönetme,

– Takım gelişiminin aşamaları,

– Takımın büyüklüğü,

– Takım çalışması kimlerle yapılır?

– Birlikte çalışma becerileri,

– Takım neden başarısız olur?

– Kurumsal nedenler,

– Takım neden başarısız olur?

– Bireysel nedenler,

– Başarılı ve başarısız ekiplerin özellikleri,

– Problem çözme aşamaları,

– Takım çalışmasında gelinecek en son nokta.

Neler Kazanılır?

Eğitim sonunda, katılımcılar;

– Takım çalışmasını eğlenerek öğrenme metoduyla (edutainment) kavrayacaklar,

– Katılımcıların birbiri ve takım üyeleri ile daha yakından tanışacak ve anlaşacaklar,

– Takım olma ve birlikte iş yapma konusunda yetkinliklerini geliştirecekler,

– Etkili takım çalışmasının nasıl yapılacağını öğrenecekler,

– Dinleme, geri bildirim alma, fikir paylaşma ve çatışmaları önleme becerilerini geliştirecekler,

– Grup çalışmaları, egzersiz, eğitim oyunları ve uygulamalarla ekip çalışması yapabilecekler,

– İşyerindeki motivasyonunuzu artırabilecekler.

Katılımcı Profili:

Takım ruhuna sahip olarak daha başarılı çalışmalar ortaya çıkarmak isteyen herkes katılabilir.

Eğitim Süresi: 6 saat

Eğitimci: Hakan TURGUT veya Melih ARAT