Toplam Kalite Yönetimi (TKY)

By
In Blog

Toplam Kalite Yönetimi (TKY)

Her Seviyeye Kaliteyi Getirmek

Kaliteyi her seviyede sağlayın.

Toplam kalite yönetimi (TKY)

Toplam kalite yönetimi (TKY)

Bir saniye için durun ve müşterilerinize ürün sağlamak için nelere ihtiyacınız olduğunu düşünün.

Müşterilerin ürününüzü satın almayı düşünmelerinden ürünü teslim edene kadar geçen süreyi düşündüğünüzde kaç adet süreç noktası vardır? Onlarca? Yüzlerce? Bir sipariş aldınız. Talep geldi. Ham maddeler sipariş edildi. Öğeler üretildi. Son ürünler denetlendi. Teslimat yöntemi belirlendi. Müşteri ile iletişime geçildi.

Tüm bu eylemlerin teslimat kaliteniz üzerine etkisi vardır ve küçük bir alanda yapılan hata veya yanlış hesaplama her şeyi etkileyebilir.

Düşük kalite genellikle kötü planlanmış ve uygulanmış süreçlerin sonucudur. Kaliteyi oluşturmak ve kontrol etmek için sağlanmış doğru sistemlerle siparişleri doğru bir şekilde gerçekleştirmeniz ve müşterileri memnun etmeniz için şansınız artacaktır.

Eğer bahsettiğimiz tüm eylemler son ürün veya hizmete katkıda bulunuyorsa bunun anlamı gerçekte tüm departmanların işe dahil olduğudur – sadece ürerim veya operasyon değil aynı zamanda insan kaynakları, muhasebe ve pazarlama da.

Bu Toplam Kalite Yönetiminin (TKY) özüdür.TKY’nin “doğru” bir tanımı veya açıklaması yoktur ama özünde organizasyonların müşteri tatminini sürekli olarak arttırma isteğinde oldukları bir yönetim felsefesidir. Vurguladığı alan planlanmış gelişmedir – sürekli olarak en iyi ürün ve hizmetleri sunmak için gelişme ve geri bildirim döngüleri.

TKY Japonya kökenlidir. Çoğu insanTKY 14 noktasını belirleyen ve buradan çıkışlı bir felsefe üreten II Dünya Savaşı Sonrasında Japonya’da istatistiksel süreç kontrolü üzerine ders veren istatistikçi W. Edwards Deming’i  yöntemin kurucusu olarak görmektedir.TKY için önemli diğer insanlar Kaoru Ishikawa, Philip Crosby ve Joseph Juran’dır.

TKY ve Kalite Kültürü

Toplam kalite yönetimi (TKY)

Toplam kalite yönetimi (TKY)

TKY işe yaraması için organizasyon içerisindeki herkesin dahil olması gerekmektedir. İnsanların süreç ve ürünleri sürekli olarak geliştirmek için bir yol aradıkları “kalite kültürünü” benimser. Japonların bu yaklaşım için kullandıkları bir terim vardır: kaizen. Kaizen organizasyonun tüm seviyesindeki insanların yetersizlikleri ve gelişme önerilerini bulmakla sorumlu oldukları bir fikirdir.

TKY yaklaşımı ile gelişmelerin sağlanıp verimin arttırılabileceği üç ana fırsat vardır:

 1. Dış müşteriler Müşterilerin ürün veya hizmetlerinizden tam olarak tatmin olmaları için neler yapabilirsiniz?
 2. İç müşteriler Tedarikçi ve çalışanların kaliteli ürünler üretmesi için neler yapmaları gerektiğini nasıl sağlarsınız?
 3. İşletme süreçleri Süreçlerin nasıl iyileştirebilir, maliyetleri ve harcanan zamanı nasıl azaltabilirsiniz?

Unutmayın TKY üretimle sınırlı değildir. TKY işlerin nasıl yürütüldüğüne dair şirket çağında bir felsefedir. Yeni çalışan işe alımı, mevcut çalışanları motive etme, hangi çalışanın hangi takımda olacağı veya organizasyonunun nasıl yeniden yapılandırılacağına dair konuları içerir. TKY her şeyin merkezidir – sizi daha etkili ve verimli bir çalışma ortamına doğru yönlendirir. Kaliteli ürün ve hizmetler insanların kaliteli bir ortamda birlikte çalışması ile sağlanır.

TKY Prensipleri

Kalite kültürü oluşturmaya başlamak için organizasyonunuz içerisinde şu beş temel yönetim prensibini uygulamayı düşünün:

 1. “Planla-Yap-Kontrol Et-Eyleme Geç” Kullanın (Demign Döngüsü)

Bu, hipotez-deney-değerlendirme bilimsel yöntemine dayanan yapılandırılmış problem çözme sistemidir.

 • Planla – Gelişme sağlamak için önderlik edin. Sorunu tanımlayıp analiz edin, amaç belirleyin, süreçleri çıkartın, veri toplayın ve analiz edin ve ele alınacak temel sorunları belirleyin.
 • Yap – Küçük ölçekte önerilen çözümlerin pilot uygulamasını yapın.
 • Kontrol Et – Pilot uygulamayı değerlendirin. Veri toplayın ve önerilen çözümün sonuçlarını analiz edin.
 • Eyleme Geç – Pilot uygulamanın başarılı olduğuna emin olduktan sonra çözümü tam olarak uygulamaya geçirin.
 1. Çalışanlarınıza Güç verin

Geliştirme girişimlerinde tüm takım üyelerinin katılması durumunda daha başarılı olacaktır. Çoğunlukla en iyi çözümler ve değişimler süreçler üzerinde günlük olarak çalışan kişilerden gelmektedir.

 • Çalışanlarınızı uygun bir şekilde eğitim ve onların performansını neyin motive ettiğini anlayın.
 • Yüksek oranlı çalışan katılımı için sistemler belirleyin.
 • Çalışanların önerilerde bulunduğu ve kendi fikirlerini ilettikleri sistemler başlatın.
 • Katkıları fark edin ve ödüllendirin.
 • Bireysel performans yerine takım mükemmelliğini hedef alın.
 • İşletme amaçlarının tam olarak anlaşılmasını geliştirmek için çapraz işlevsel takımlar geliştirin.
 1. Karar Verme Sürecinize İstatistikleri Uygulayın

TKY analitik bir süreçtir. Veriye ve sürekli olarak gelişmeleri gözlemleyip geliştirebileceğiniz sonuçlara ihtiyacı vardır.

 • Müşterilerinizin istekleri ve ihtiyaçları üzerine veri toplayın. Tahminlerde bulunmayın veya ikinci elden elde edilmiş verileri kullanmayın.
 • Baskıları ve karşılaştıkları zorlukları anlamak için çalışanlarınıza anket uygulayın.
 • Süreçlerin girdi ve çıktılarını analiz edin.
 • İstatistiksel süreç kontrolleri (SPC) kullanın. Süreçleri haritalamak için kontrol çizelgeleri kullanın ve sorunlarınızı belirleyebilecek trendleri belirleyin.
 1. Sürekli Olarak Gelişin

Her yerde gelişme arayın ve kaizen izleyin.

 • Standart tanımlayın, onlara ulaşın ve onları koruyun.
 • Sürekli olarak üretim ve performansı ölçün.
 • Kısa dönemli kazançlar yerine uzun dönemli gelişmelere bakın.
 • Sistemleri anlayın ve çoklu ve birbirine bağlı sebepleri olan problemleri fark edin.
 • Sadece sorunları çözmeyin – daha fazla değil daha akıllıca çalışın.
 • Hataların en başta olmasını engellemek için değerlendirme süreçleri oluşturun.
 • Mümkün olan her yerde atıkları ortadan kaldırın.
 • Sıfır-hata felsefesini benimseyin – ilk seferinde ve her sefer doğru olarak uygulayın.
 1. Müşterilere Odaklanın

Operasyonlarınıza hem iç hem de dış müşterilerin bakış açısından bakın.

 • Daha güçlü tedarik ilişkileri oluşturun – karşılıklı faydası olan anlaşmalar oluşturun ve açık talimatlar ve mantıklı beklentiler sağlayın.
 • İç müşterilerle ilgilenin – gözetim, iyi bir çalışma ortamı ve maksimum performans için motivasyon sağlayın.
 • Başarının diğer yönleri için kaliteden vazgeçmeyin.
 • Müşteri beklentilerine göre standartlarınızı tanımlayın.
 • Sürekli olarak müşteri ihtiyaçlarını tarayın ve gerekli durumlarda değişimler yapın.
 • Diğerlerini suçlamadan veya kendi sorumluluklarınızı inkar etmeden sorunları çözün.

Kilit Noktalar

TKY felsefesini izleyerek şirketinizin yüksek kalitede ürün ve hizmetler sunmasını sağlayarak çalışanları çekmek ve onları şirkette tutmak içim mükemmel bir çalışma ortamı oluşturabilirsiniz. Ama kalite kendiliğinden olmaz. Yüksek bağlılık, fazla insan ve iç analiz gerektirir. Sonuç ise sürekli olarak gelişen, büyüyen ve kalkınan tam kapsamlı organizasyon sistemdir.TKY felsefesi ve prensiplerini organizasyonunuza uygulayın ve organizasyonun daha sağlıklı ve üretken olduğunu görün.

Kendi Yaşamınıza Uygulayın.

Bugün başlayın.

Organizasyonunuzun sistemlerine bakın. Takımızla beraber bu süreçleri çıkarın. Nasıl çalışıyorlar? Boşlukları var mı? Bu boşlukları doldurmak için sistem ve süreçler oluşturun.

Yönetim stilinizi analiz edin. Çalışanlarınızın dahil olmasını teşvik ediyor musunuz? Farklı olarak ne yapabilirsiniz?

Müşterileriniz ve tedarikçilerinizle olan ilişkilerinizi düşünün. Sorunlar veya gerginlikler neler? Bunların nedenleri neler? Nasıl iletişim kuruyorsunuz? Hangi geri bildirim sistemlerine sahipsiniz? Daha güçlü bağlar kurmak için ne yapmaya başlayabilirsiniz?

Her gün çalıştığınız insanlar ve sizin için çalışan insanları takdir etmek için zaman ayırın. Onların çabalarını fark edin ve daha iyi bir organizasyon yaratmak için birlikte çalışın.

Kendinize kalitenin işletmenin anahtarı olduğunu hatırlatın çünkü kaliteli bir şirketin uzun dönemli ve kaliteli müşterileri ve çalışanları olacaktır.

 

Recommended Posts

Yorumlar